พิมพ์จากป่าสงวน

เป็นเวลากว่า 15 ปี ที่ รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาเทคนิคภาพพิมพ์สีธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยอาศัยแรงบันดาลใจที่ได้จากผืนป่าของบิดา สงวน กุญแจทอง อาจารย์และเภสัชกรแผนไทยที่ได้ทุ่มเทเวลา 58 ปีปลูกและอนุรักษ์ไว้บนพื้นที่ขนาด 108 ไร่ ในอำเภอชะอำ ด้วยแหล่งวัตถุดิบอันทรงคุณค่านี้ ศิลปินได้ศึกษาต้นไม้และพืชสมุนไพรไทยที่ให้สีสันและวิธีการสกัดสีและสร้างภาพพิมพ์ที่ปราศจากสารเคมี โดยศิลปินให้นิยามเทคนิคดังกล่าวว่า Organic Print

แนวคิดและกระบวนการสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน จนเกิดเป็นผลงาน Monoprint แบบนามธรรม สีสันและลวดลายที่ปรากฏเป็นการรังสรรค์ของธรรมชาติ แสดงความงดงามที่เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าและพืชพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ทั้งยังสะท้อนถึงสายตาอันกว้างไกลของบิดาของศิลปินในการอนุรักษ์ “ป่าสงวน” แห่งนี้ไว้เพื่อเป็นแหล่งความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับพันธุ์ไม้และสมุนไพรไทย รวมถึงความรักความผูกพันที่ศิลปินมีต่อบิดาผู้ล่วงลับและผืนป่าอันเป็นมรดกที่ตกทอดมาสู่ตน

“พิมพ์จากป่าสงวน” จะจัดแสดงผลงานภาพพิมพ์จำนวนกว่าร้อยชิ้นที่พิมพ์ด้วยสีที่สกัดจากพืชที่ได้จากป่าแห่งนี้จำนวนทั้งสิ้น 31 ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพืชที่ศิลปินไม่เคยนำมาใช้สร้างผลงานศิลปะมาก่อน อาทิ ช้างน้าว ประดู่ชิงชัน ต้นตะแบก ว่านมหากาฬ พฤกษ์ และกระบือเจ็ดตัว บางส่วนเป็นพืชที่บิดาของศิลปินปลูกไว้แต่เดิม และบางส่วนก็เป็นพืชที่ศิลปินลงมือปลูกขึ้นเอง ทั้งนี้ศิลปินกล่าวว่า นอกจากแนวคิดเรื่องความงามทางสุนทรียะที่ได้จากธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อยากนำเสนอแล้ว ชื่อต้นไม้ไทยๆ ที่คนในปัจจุบันอาจไม่ค่อยคุ้นหูแล้วก็เป็นอีกสิ่งที่ศิลปินอยากให้ผู้ชมได้รับรู้ ซึ่งในโอกาสนี้ศิลปินจะจัดแสดงวิดีโอที่เป็นภาพต้นไม้และสมุนไพรที่นำมาใช้ในงานนี้ด้วย

นิทรรศการครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างสรรค์วิชาการ สาขาทัศนศิลป์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน นิทรรศการจะเริ่มต้นจัดแสดงในวันที่ 20 มิถุนายน ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีการจัด Organic Print Workshop เพื่อให้ความรู้กระบวนการสร้างภาพพิมพ์จากสีธรรมชาติด้วยเทคนิคที่ศิลปินพัฒนาขึ้นด้วย กิจกรรมนี้เปิดรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ท่านเท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถอีเมล์ชื่อ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Organic Print Workshop ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00-15.00 น. (จำกัดจำนวน 50 ท่าน โปรดลงชื่อผ่านทางอีเมล์:  info.artcenterchula@gmail.com )

พิธีเปิดนิทรรศการ: วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.15-20.30 น.

สถานที่ : หอศิลปวิทยนิทรรศน์
ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 02-218-2965 โทรสาร: 02-218-2907
อีเมล์ : info.artcenterchula@gmail.com
เว็บไซต์ : www.car.chula.ac.th/art
FaceBook : The Art Center – Chula

(เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์: 9.00-19.00 น. เสาร์: 9.00-16.00 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

You may also like...