ภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๖ พรรษา มหาราชา

โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ขอเชิญเข้าชมงานนิทรรศการศิลปะชุด “๘๖ พรรษา มหาราชา”ผลงานของ ศิลปินคลับหน้าพระลาน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมมาโดยตลอดระยะเวลา 66ปี

พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น เสียสละ เพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติ มีความมั่นคง อยู่ดีกินดี ซึ่งนับเป็นพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ และด้วยน้ำพระราชหฤทัย ที่ทรงต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับพสกนิกรชาวไทย จึงทำให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกมากมายทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง กลุ่มศิลปินคลับหน้าพระลานภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรชาวไทยใต้ร่มพระบารมี โดยศิลปินทั้งหมดได้ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ออกมาเป็นพระบรมสาทิสลักษณ์ที่งดงามในเทคนิคเฉพาะตัวของศิลปินแต่ละท่านที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน

คุณนิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบร่วมสมัย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานใน วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ

นิทรรศการจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ศกนี้ ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ รายได้จากการจำหน่ายภาพบางส่วนสมทบทุน สมาคมนักศึกษาเก่าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการ : ภาพจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “๘๖ พรรษา มหาราชา”
ศิลปิน : ศิลปินคลับหน้าพระลาน
วันที่ :1-30 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ : บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์โทร : 02-653-9000 ต่อ 5020-1

You may also like...