น้ำพริกสี่ภาค

อธิบายแหล่งเลือกซื้อวัตถุดิบสำหรับทำน้ำพริกภาคต่างๆ บอกลักษณะความแตกต่างของน้ำพริกแต่ละภาค รวมไปถึงพืชผักพื้นบ้านที่นิยมนำมารับประทานคู่กับน้ำพริกชนิดนั้นๆ พร้อมสูตรที่ทำได้ง่ายๆ จำนวน 60 สูตร (ภาคละ 15 สูตร)

ผู้เขียน :
ISBN : 9786163875570
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์ Cuisine
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140

You may also like...