บนดาวสีทอง

บนดาวสีทอง” พเนจรร่อนใจในเวียดนาม หนังสือใหม่ จากนักเขียนรางวัลนายอินทร์อะวอร์ดส์ พ.ศ. 2549 พบสารคดีท่องเที่ยวเรียลลิสติค เปี่ยมอารมณ์ศิลปิน และกลิ่นไอความรักแสนรัญจวน ประวัตินักเขียนศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรีเกิดที่ จังหวัด นครศรีธรรมราช


จบปริญญาตรี จาก คณะโบราณคดี (ประวัติศาสตร์ศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
จบปริญญาโท จิตวิทยา จาก มหาวิทยาลัย โชกิ เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น (นักเรียนทุน)
ปัจจุบันใช้ชีวิตเป็น อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย อยู่ที่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
พร้อมตามฝันด้วยการทำร้านและสำนักพิมพ์เล็กๆ ชื่อบุปผาชน
ทดลองการเกษตรพอเพียง และทำลองสเตย์

You may also like...