โครงการทุนวัฒนธรรม นาเปีย

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษา วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม นำทีมที่ปรึกษาและพัฒนาลงพื้นที่วิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมการกินอยู่ของจังหวัด ภายใต้ “ โครงการทุนวัฒนธรรม นาเปีย ” เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (National Agro-Processing Industry Alliance) จ.นครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้

บจก. นิวส์ เพอร์เฟค คอมมิวนิเคชั่น
เบอร์โทร : 0-2956-5276
อีเมล : pr@newsperfect.co.th

You may also like...