ป่า ก้าวย่าง ลมหายใจ

นิทรรศการ “ป่า – ก้าวย่าง – ลมหายใจ” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ที่งดงามด้วยกระบวนการภาพพิมพ์ผิวนูนอันละเอียด ลุ่มลึกด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ความเคารพต่อความยิ่งใหญ่และสง่างามแห่งธรรมชาติ ความร่มเย็นของผืนป่า พืชพรรณ ดินน้ำ อันเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต

 อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผ่นไม้แม่พิมพ์ที่ถูกแกะสลักเป็นรูปทรงของต้นไม้ เถาวัลย์ ก้อนหิน ต้นหญ้า ซึ่งเป็นองค์ประกอบธรรมดาในธรรมชาติ และแฝงนัยยะของพุทธปรัชญาที่ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงอันเป็นสัจธรรมของโลก

นิทรรศการ : “ป่า – ก้าวย่าง – ลมหายใจ”
ศิลปิน : สุรศักดิ์ สอนเสนา
วันที่ : 30 กันยายน – 2 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ : ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร : 02-422-2092
เว็บไซต์ : www.ardelgallery.com

You may also like...