โครงการธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ ๔๓

หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ ๔๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากราชบัณฑิตยสถาน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และกมลชนก เขมะโยธิน นักแสดงผู้เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดมารยาทไทย ประจำปี ๒๕๒๓

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

กลุ่มสื่อสารองค์กร สายงานสื่อสารและบริหารแบรนด์ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : ๐๒-๖๑๓-๖๐๐๐ ต่อ ๖๔๕๖

You may also like...