มาเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสกับเราที่สมาคมฝรั่งเศส

ระหว่างวันที่ 13 ถึง 17 ตุลาคม สมาคมฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย (กรุงเทพ, เชียงใหม่, เชียงราย และภูเก็ต) ขอเสนอหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส 17 ชั่วโมง 30 นาที พร้อมเวิร์คช็อปเกมส์ สำหรับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนภาษาฝรั่งเศสมาก่อนและนักเรียนที่มีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสในระดับ A1+ ราคารวม 3,550 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถร่วมชิงทุนจากสถานทูตฝรั่งเศสเพื่อเรียนหลักสูตรนี้จำนวน 24 ทุน ข้อมูลเพิ่มเติม : www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
– สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ 179 ถนนวิทยุ
info.bangkok@afthailande.org – โทร. : 02-670-4210-11
– สาขาเชียงใหม่ 138 ถนนเจริญประเทศ
chiangmai@afthailande.org – โทร. : 053-275-277
– สาขาเชียงราย 447/13 ถนนสิงหไคล
chiangrai@afthailande.org – โทร. : 053-600-810
– สาขาภูเก็ต 3 ถนนพัฒนา ซอย 1
phuket@afthailande.org – โทร. : 076-222-988

 

You may also like...