คนละ Hand We can help 2014

ไม่ใช่แค่เร่งเครื่องทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย แต่ซีอีโอไฟแรง โออิชิ กรุ๊ป มารุต บูรณะเศรษฐกุล ยังขยันจัด แอนด์ จอย (join) กิจกรรมซีเอสอาร์ ล่าสุด!! ขนทัพสินค้าโออิชิทั้งอาหารและเครื่องดื่มไปออกบูธร่วมกับพี่ใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ในงาน “คนละ Hand…We can help 2014” ตั้งแต่วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ บริเวณ EM Hall ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมด จะนำไปมอบให้กับ 3 มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลอานันทมหิดล, มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา, มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อการร้าย

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
แก้วณิการ์ คงคำ (กิ๊ก)
เบอร์โทร : 02-785-8737 มือถือ 094-415-4144
อีเมล : kaewnika.k@oishigroup.com

You may also like...