พิธีเปิดงานนิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดงานนิทรรศการกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย Young Artists Chiang Rai Art Exhibition ขึ้น ณ ขัวศิลปะ เชียงราย โดยมีคุณ ไตรภพ ลิมปพัทธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน ขัวศิลปะ คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม ขัวศิลปะ มีร้านอาหารครัวศิลปิน ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงโรงเรียนสอนศิลปะ(ซึ่งจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้) ขัวศิลปะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ รวมถึงศิลปินนานาชาติ

นิทรรศการในครั้งนี้ ทางขัวศิลปะได้ให้การสนับสนุนและให้โอกาสกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์ ให้มีพื้นที่ในการแสดงออกและเผยแพร่ผลงานศิลปะ เพื่อให้เมล็ดพันธ์ของศิลปะ ได้งอกงาม ส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไปถึงอีกรุ่นหนึ่ง ที่จะเชื่อมร้อยวงการศิลปะในจังหวัดเชียงราย ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์เชียงราย คือ กลุ่มเยาวชนที่สร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยความรักและศรัทธา และปรารถนาที่จะเดินทางในเส้นทางศิลปิน รวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน แบ่งปันข่าวสารด้านศิลปะ รวมถึงสร้างโอกาสในเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ แสดงพลังงานคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งแต่ละคน ได้สั่งสมประสบการณ์ทางด้านศิลปะ มาจากหลายสถาบันทางการศึกษา

นิทรรศการนี้ จัดแสดงผลงานของ 37  ศิลปินรุ่นเยาว์ : กนกกร หมื่นโฮ้ง, กอบพงษ์ ขันพงษ์, กอล์ฟ บุญมา, จุฑามาส บุญเจริญ, เชาวน์วุฒิ แซ่คู, ฐิติวรดา วงศ์ขัติย์, ณัฐกรณ์ ชาติเชื้อ, ณัฐพล เจียงจรัสนนท์, ณัฐพันธ์ ยอดรักษ์, ดิษณ์กร สุทธสม, ทนง มั่นเหมาะ, ทิตย์นภา อารีย์, ธีรราช ราวิชัย, นคินทร์ นุกิจอนันต์, นพณัฐ ศรีวิชัย, นฤมล อุ่นเรือน,นวพล ปูธิปิน, นิพนธ์ ใจนนท์ถี, บุญเกิด ทาบุญเบ็ง, ปรัชญ์ พิณสาร, ไปรยา ปวงรังสี, พุทธรักษ์ ดาษดา, ภาณุพงษ์ จันเขียว, เมษา โยนาแว่น, รุ่งโรจน์ แสนลือ, วิษณุ ธรรมสอน, ศิริชัย เชียงแรง, ศุภชัย ยี่สุ่นศรี, สมศักดิ์ ดวงวรรณา, สราวุฒิ คำมูลชัย, สุทธิเกียติ ใสสอาด, สุทธินันท์ กรมเหลี่ยมสาระ, เสกสรร มะโนวัง, อนุชา ตาเมืองมูล, อภิสิทธิ์ มณีธร, อรัญ ปัญญาทิพย์, อร่าม ถานันดร์

นิทรรศการจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 ห้องแสดงงานเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 -19.00 น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 053-166-623, 088-418-5431 www.facebook.com/artbridgechiangrai

และติดตามกลุ่มศิลปินรุ่นเยาว์ได้ที่ : https://www.facebook.com/pages/YACR-Young-Artist-Chiangrai/473052332824957

(ภาพถ่ายโดย Khwan Atthawut)

You may also like...