กำแพง

“กำแพง” คือ สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ เป็นเครื่องกั้น, เครื่องล้อม, ปราการ, เครื่องขวางกั้นสิ่งจากภายนอก หรือ เครื่องกักกันสิ่งที่อยู่ภายใน และ กำแพงยังสามารถแสดงถึงความแตกแยก หรือ การรวมกลุ่ม

สมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรีขอเสนอความหมายของ “กำแพง” ผ่านผลงานจากศิลปิน 9 ท่าน เกรียงไกร เมืองมูล, ถวัลย์ ประมาณ, ประยงค์ แซ่เตีย, ปรีชา เถาทอง, สมรรถ สุวรรณพงษ์, สมโภชน์ ทองแดง, สุรพล แสนคำ, อิทธิพร ธงอินเนตร, อิสระ หลาวทอง และพงศ์ศิริ คิดดี ที่ต่างใช้รูปกำแพงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราว และ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานภาพเขียนของพวกเขา

นิทรรศการ “กำแพง” ได้รวบรวมผลงานภาพเขียนจากงานสะสมของสมบัติเพิ่มพูนแกลเลอรี เพื่อเสนอความหมายของ “กำแพง” ที่เหนือจากการเป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการใช้สอยแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์ที่เล่าถึงเรื่องราว สภาพสังคม, ความเชื่อของศาสนา และ รูปแบบวัฒนธรรม

นิทรรศการ : กำแพง
ศิลปิน : เกรียงไกร เมืองมูล, ถวัลย์ ประมาณ, ประยงค์ แซ่เตีย, ปรีชา เถาทอง, สมรรถ สุวรรณพงษ์, สมโภชน์ ทองแดง, สุรพล แสนคำ, อิทธิพร ธงอินเนตร, อิสระ หลาวทอง และพงศ์ศิริ คิดดี
วันที่ : 12 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2557
สถานที่ : สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-254-6040-6046
อีเมล : info@sombatpermpoongallery.com

You may also like...