TAT Newsroom Contest 2014

ททท. จัดโครงการ “TAT Newsroom Contest 2014” ประกวดภาพถ่าย บทความ และวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษ เผยแพร่ความงามแหล่งท่องเที่ยวไทย สู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลก ชิงรางวัลกว่า 2 แสนบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญ นักถ่ายภาพ นักเขียน นักสร้างสรรค์วีดิทัศน์ มือสมัครเล่นและมืออาชีพของไทยและจากทั่วโลก ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย บทความสารคดีท่องเที่ยว และวีดิทัศน์ ภาษาอังกฤษ นาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ในโครงการ TAT Newsroom Contest 2014 ภายใต้หัวข้อ “I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…” ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่ารวม 225,000 บาท

นายศุกรีย์ สิทธิวนิช รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวว่า “โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และตอกย้าภาพ ลักษณ์ที่ดี พร้อมทั้งเผยแพร่ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่าความประทับใจที่นักท่องเที่ยวจะได้รับเมื่อเดินทางมาเยือนประเทศไทย ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนอยากแบ่งปันความรู้สึกพิเศษในช่วงเวลานั้นไปยังผู้อื่นด้วย ททท. มุ่งหวังให้การประกวดครั้งนี้เปรียบเสมือนช่องทางแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ให้ชาวต่างชาติได้เกิดการรับรู้ โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนาไปเผยแพร่ผ่านทางช่องทางสื่อสารต่างๆ ของททท.ต่อไป ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่การท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง”

“โดยผู้เข้าประกวดสามารถนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดใน 3 รูปแบบ คือ ภาพถ่าย บทความ สารคดีท่องเที่ยว และวีดิทัศน์ขนาดสั้นพร้อมเรื่องราวประกอบ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษภายใต้หัวข้อ “I Like. I Share. Amazing Thailand: It Begins with the People…” และเป็นผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดเองทั้งหมด ไม่มีการคัดลอก ทำซ้า ทำเลียนแบบ และต้องไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน โดยมีกาหนดการส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2557 และต้องส่งผลงานทางไปรษณีย์ไปที่ ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. สันติสุข กรุงเทพฯ 10113 เท่านั้น”

และเพื่อเป็นการกระตุ้นและเปิดโอกาสให้คนไทยที่มีฝีมือและทักษะในการถ่ายทอดความงามของประเทศไทยและส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ โดย เว็บไซต์ TAT Newsroom จะจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปพิเศษเพื่อให้ผู้สนใจชาวไทยได้เข้าร่วมเรียนรู้และสร้าง แรงบันดาลใจ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพมาร่วมให้ความรู้ เผยแพร่เทคนิคการถ่ายภาพ การเขียน การจัดทาวีดิทัศน์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 ณ อาคาร ททท. สานักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถดูรายละเอียด กฎเกณฑ์ และกติกา การส่งผลงาน เข้าแข่งขันในแต่ละประเภท พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ TAT Newsroom หรือ www.tatnews.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ ททท. โทร. 02-253- 7418

ผู้ประสานงาน:
ศุภางค์ นารายณ์ประทาน (เปา)
เบอร์โทร : 091-873-7258, 085-150-9109
อีเมล์ : lpjbkkpr@gmail.com , snaraipratan@gmail.com

You may also like...