สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯยื่นข้อเสนอแนะภาคการเมือง จัดทำนโยบายส่งเสริมการอ่าน

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์

อาทิ ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล ,นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ,นายบุญยอด สุขถิ่นไทย และดร.ประกอบ จิรกิติ ที่สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ พร้อมยื่นข้อเสนอแนะ 10 ข้อต่อภาคการเมืองในการจัดทำนโยบายส่งเสริมการอ่าน เพื่อส่งเสริมการอ่านให้เป็นวัฒนธรรมของประเทศอย่างจริงจัง

You may also like...