นิทรรศการภาพถ่ายแสงศิลป์ ถิ่นเรา ครั้งที่ 5 ชุด “ความสุข บาดเลนส์”

ชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย “แสงศิลป์ ถิ่นเรา” ครั้งที่ 5 ชุด “ความสุข บาดเลนส์”

ชมนิทรรศการภาพถ่ายมุมมองแห่งความสุขกว่า 100 ภาพ พบกับสินค้าและเทคโนโลยีดิจิตอลมากมายภายในงาน
13.30 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสุขบาดเลนส์”

โดย : คุณจิระนันท์ พิตรปรีชา

นิทรรศการ : “แสงศิลป์ ถิ่นเรา” ครั้งที่ 5 ชุด “ความสุข บาดเลนส์”
วันที่ : 27 ก.ค. – 29 ส.ค. 2555
สถานที่ : อาคารบรรณสารและสื่อสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

You may also like...