รัฐคือสิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์

วิพากษ์อำนาจการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

รัฐคือสิ่งปฏิกูลทางประวัติศาสตร์? ซึ่งเป็นงานที่มีส่วนผสมระหว่างรอยต่อ-จุดเชื่อมของเศรษฐศาสตร์และการเมือง และการวิพากษ์การทำงานของรัฐที่มีประโยชน์ในวงกว้าง โดยเฉพาะในแง่ของการรู้เท่าทันและเข้าใจระบบการเมืองที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงเรื่องสำคัญๆอย่างเรื่องปากท้องด้วย


แม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือรวมบทความ แต่ก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ติดอยู่กับเงื่อนไขเวลา กล่าวคือแม้เหตุการณ์ในแต่ละเรื่องจะผ่านไปแล้ว ผู้อ่านก็ยังสามารถนำวิธีคิดจากเหตุการณ์นั้นๆมาประยุกต์ให้เหมาะกับยุคสมัยได้ เพราะวงจรของการเมืองไทยนั้นมักจะหมุนมาทับรอยเดิมอยู่เสมอ ดังที่เราประสบกันมาตลอดหลายทศวรรษของการเมืองไทย

 

ผู้เขียน : ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย
จำนวนหน้า : –  หน้า
ขนาด :
น้ำหนัก :
ISBN : 9786167080406
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อมรินทร์
ปก : ปกอ่อน
ราคา :  –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...