PLAY

นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบโดยมีต้นแบบจากหน้าปกนิตยสาร PLAYBOY ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งเด่นเรื่องจุดยืนของบรรณาธิการที่เป็นอิสระ (Liberal editorial stance) ในยุคต้นทศวรรษ 1960

ภายในนิทรรศการนอกจากจะมีการแสดงผลงานจิตรกรรมของธวัชชัย สมคง แล้ว ยังเปิดพื้นที่ให้ศิลปินรับเชิญ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานผ่านมุมมองที่มีต่อธวัชชัย ในฐานะบรรณาธิการนิตยสาร PLAY มีการรวบรวมภาพกิจกรรม รวมถึงบทความจากนักเขียนรับเชิญเพื่อสร้างเป็นนิตยสารจำลอง ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์แบบทดลองทางศิลปะด้วย

นิทรรศการ : “PLAY”
ศิลปิน : ธวัชชัย สมคง
วันที่ : 3 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2557
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล โทร : 02-422-2092
เว็บไซต์ : www.ardelgallery.com

You may also like...