Democrazy Theatre Studio

Democrazy Theatre Studio เป็น Theatre Art Space ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลายรูปแบบ โดยวัตถุประสงค์หลักของพื้นที่ คือ เป็น junction ให้ศิลปินแขนงต่างๆ

โดยเฉพาะด้านการแสดง ได้มีพื้นที่มารวมตัวกัน ฝึกซ้อม พัฒนาวิชาชีพการแสดง พบปะแลกเปลี่ยน และเป็นพื้นที่ให้ศิลปิน นำเสนอผลงานศิลปะของตนเองสู่สาธารณะ

Democrazy Theatre Studio
ตั้งอยู่ใน ซ.สะพานคู่
ระหว่างลุมพินี ทาวเวอร์กับ ซ.งามดูพลี (MRT สถานีลุมพินี ทางออกหมายเลข 1)
โทรศัพท์ : 089-126-7112 : 081-441-5718
อีเมล : democrazytheatre@gmail.com

 

You may also like...