สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดที่ทำการแห่งใหม่ ณ ลุมพินี

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพลุมพินี

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยความเป็นศิริมงคลอันสูงสุด โดยสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน ในพิธีเปิดอาคารใหม่ของสมาคมฝรั่งเศสลุมพินี โดยมี ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ พร้อมนายคริสติญอง เมแรร์ ผู้อำนวยการสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพและคณะกรรมการบริหารเฝ้ารับเสด็จ

นอกจากนั้นยังมี ฯพณฯ นางยามีนา เบนกีกี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดูแลเรื่องประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส ฯพณฯ ตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และบุคคลสำคัญจากหลากหลายหน่วยงานทั่วไทยและฝรั่งเศสที่เกี่ยวข้องและมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในประเทศไทยมาร่วมพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่นี้ด้วย

You may also like...