Looking To

นิทรรศการ Looking To เกิดจากการทำงานร่วมกันของนักศึกษาสาขาภาพพิมพ์ ที่มีความคิดริเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการทำงานศิลปะ
ที่ปัจจุบันมิได้จำกัดอยู่ที่ตัวผลงานเท่านั้นแต่รวมไปถึงการนำเสนอและการจัดการนิทรรศการซึ่งมีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนกัน

การรวมตัวครั้งนี้เป็นครั้งที่สองซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องและพัฒนาการทั้งในตัวผลงานและการจัดการในนิทรรศการ จุดนี้อาจจะเป็นจุดเล็กๆแต่ก็เป็นจุดเริ่มที่ดีสำหรับก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ต่อไป

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดงานวันที่ 22 ธ.ค. 2556 เวลา 19.00 น

นิทรรศการ : Looking To
ศิลปิน : ผลงานของนักศึกษาเเละคณาอาจารย์ คณะศิลปวิจิตร สาขาภาพพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วันที่ : 22 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2557
สถานที่ : Brown Sugar The JazzBoutique
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-282-0396, 089-499-1378, 081-805-7759​

You may also like...