Lunar Animalia

ดวงจันทร์คือความนิ่งสงัดอันลึกลับ เหมือนดวงตาโบราณที่คว้านเข้ามายังแก่นกลางใจ งานชุดนี้เปรียบได้กับการจ้องตาดวงจันทร์ เพื่อสื่อสารกับโลกอีกฟากที่อยู่ข้างใน

ด้วยความเชื่อว่าการสำรวจเข้าไปในความลึกเร้นนี้ จะสามารถสลายคำถามพื้นฐานที่มนุษย์เราเฝ้าถามมาเนิ่นนานว่า มีชีวิตไปเพื่ออะไร

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีนำเสนอ นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำ “ความตายมาเลียดวงจันทร์” โดย เนียม มะวรคนอง และขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 4 ธันวาคม เวลา 18:30 น.

นิทรรศการ : ความตายมาเลียดวงจันทร์ (Lunar Animalia)
ศิลปิน : เนียม มะวรคนอง
วันที่ : 4 – 22 ธันวาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 085-058-4045

You may also like...