ศิลปะของกลุ่มจันทร์กระพ้อ

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีนำเสนอ นิทรรศการ “ความอบอุ่นของวันวาน วิถีทางเเห่งสังคมเมือง สู่ธรรม เเละปรัชญากวี” ของกลุ่มจันทร์กระพ้อ

ความอบอุ่นของวันวาน ดั่งจินตนาการถูกเล่าขานเมื่อกาลครั้งหนึ่ง สร้างสรรค์ความงามที่ถ่ายทอดในบริบทของความสุข ผ่านกาลเวลาหวนสู่ปัจจุบัน วิถีทางแห่งสังคมเมือง ที่ดำรงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ปลุกพลังอันซ่อนเร้น และตัวตนให้ปรากฏพบ แรงบันดาลใจจากชีวิตต่างคนต่างเส้นทาง ต่างค้นหาความสมดุลธรรมชาติ สู่ความจริง สู่ธรรมและปรัชญา

พิธีเปิดนิทรรศการ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17.00น.

นิทรรศการ : “ความอบอุ่นของวันวาน วิถีทางเเห่งสังคมเมือง สู่ธรรม เเละปรัชญากวี”
ศิลปิน : กลุ่มจันทร์กระพ้อ 6 คน
นายวิริยะพร จิตราภิรมย์, นายอานนต์ พงษ์ภาพ, นายอาทร บุตรสีทัด, นายชนัญพงษ์ ถี่ป้อม, นาย สรศักดิ์ รักเพ็ชร์, นางสาวณัฐชา โพธิ์อุดม
วันที่ : 29 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 089-962-478

You may also like...