เคาะกะโหลก โขกกะลา ประสา BruceGaston

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมรับฟังเรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีจากครูเพลงคนสำคัญ บรูซ แกสตันในกิจกรรม BangkokMusic Forum ครั้งที่ 1 “เคาะกะโหลก โขกกะลา ประสา BruceGaston”

ร่วมรับฟังมุมมองทางการทำงานกว่า 20 ปีที่ร่วมสร้างสรรค์และสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยให้มีชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้คนรุ่นใหม่เกิดพลังในการสืบทอดมรดกทางดนตรีไทยต่อไปร่วมด้วยการแสดงดนตรีจากอาจารย์บรูซ แกสตันการแสดงแตรวงในเพลงมหาชัยจากนักศึกษาวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตและการพูดคุยกับเหล่าลูกศิษย์ คนดนตรีแถวหน้าผู้สืบทอดการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีในแวดวงดนตรีของไทยอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดของโครงการBangkok Music Forum เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ชุมชนรู้รักศิลปะและเกิดการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชนทั้งยังต้องการสร้างคุณค่า แรงบันดาลใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชนโดยการเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนในการรณรงค์ให้สังคมรู้รักศิลปการแสดงดนตรีในแง่มุมที่เป็นดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรมเกิดการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างศิลปินและผู้ชม นอกจากนี้หอศิลปกรุงเทพฯยังเป็นพื้นที่เผยแพร่ผลงานจากศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลายออกสู่สังคมและเกิดการเชื่อมโยงระหว่างผู้เล่นดนตรีและผู้ฟังดนตรี โดยโครงการ BangkokMusic Forum นั้นจะมีขึ้นปีละ 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีการนำเสนอศิลปินที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งในแนวคิดและรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์และถ่ายเทความรู้ แนวคิด มุมมอง ทัศนคติทางด้านดนตรีรวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์จากศิลปินไปสู่กลุ่มผู้ฟังเป็นการเปิดรับการสร้างสรรค์ผลงานอันแตกต่างหลากหลายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดความคิดและจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนในสังคมต่อไป

 

วันเสาร์ที่21 กรกฏาคม 2555 เวลา 16.00-18.30 น.

สถานที่ : ห้องออดิทอเรียมชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

You may also like...