ณ บึงบัว

ความงามของดอกบัว ที่อยู่ในบึงมีเสน่ห์น่ามอง ทั้งสีสัน ลีลา และจังหวะการซ้อนทับของใบบัว ทำให้ดอกบัวได้แสดงค่าความงามของตัวเองได้อย่างเต็มภูมิ ทั้งยังให้คติธรรมถึงความงดงามแห่งพุทธิปัญญา ที่เจิดจรัสท่ามกลางสภาวะอันมืดมน

เพียงเราเพียรบ่มเพาะดอกบัวให้เบ่งบานในใจ ในสังคม ประเทศชาติ จรรโลงโลกด้วยธรรม ผ่อนคลายความเร่งร้อนที่กำลังเป็นอยู่บนโลกใบนี้ เพื่อ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

วัตถุประสงค์ของนิทรรศการในครั้งนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานจิตรกรรม ที่สร้างสรรค์โดยจิตรกรไทยสู่สาธารณะ
2. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความเข้าใจ และความคุ้นเคย ระหว่างประชาชนกับงานศิลปะ
3. ให้ผู้ชมงานได้แง่คิดกับชีวิตอีกมุมหนึ่งซึ่งอาจลืมเลือนไป ผ่านมุมมองของจิตกร
3. เพื่อจำหน่ายผลงานศิลปะ โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งให้แก่งานสาธารณะกุศล

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 18.300น. ร่วมชมผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิคและสีน้ำมันบนผ้าใบ จำนวนประมาณ 30ชิ้น

นิทรรศการ : “ณ บึงบัว” (At a Lotus Pond)
ศิลปิน : กฤษณะ ชวนคุณากร
วันที่ : 24 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 083-2465026

You may also like...