The Coloristic Experience 13

Women is Beauteous เรื่องของผู้หญิงซึ่งเป็นเพศแม่ หรือผู้ให้กำเนิดมวลมนุษยชาติ มีความหลากหลายลึกซึ้ง ปัจจุบันหญิงหรือชาย เท่าเทียมอย่างเสมอหน้าไม่ว่าในบริบทใด

ปฏิเสธมิได้ผู้หญิงมีลักษณะพิเศษกว่าชายก็ตรงที่มีความงาม อ่อนโยน นุ่มนวล รักสวย รักงาม โครงสร้างทางกายภาพมีความงามที่ยากจะปฏิเสธ ไม่ว่าจะเปลือยกายหรือสวมใส่เสื้อผ้าก็ดูงาม การเปลือยเพื่อเป็นแบบในการถ่ายทอดในรูปลักษณะของศิลปะมีให้เห็นมาทุกยุคสมัยจนปัจจุบันการเปลือยกายของผู้หญิงถูกเบี่ยงเบนออกไปจากศิลปะ มาเป็นกามารมณ์ในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ประเภทสื่อที่ใช้สื่อออกมาทั้งความยินยอม ล่อลวงและบันทึกเองส่วนตัว ออกมาในทางอนาจาร ประท้วง เรียกร้อง ขายบริการทั้งหลายทั้งปวงเป็นการทำลายคุณค่าแห่งความงามในเพศหญิงเสียแทบทั้งสิ้น

ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยเปลือยกายเพื่อแลกกับความสุขสบายและสร้างชื่อเสียงถือว่าเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลที่จะทำได้หากไม่สื่อสารไปในทางลามก อนาจารไปกระทบหรือล้ำเส้นประเพณีปฏิบัติมากเกินไปด้วยความเป็นเพศหญิงงามได้ทุกบริบทอยู่แล้วหรือใครจะเถียง ความงามที่ได้จากร่างเปล่าเปลือยของผู้หญิงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ฉันอยากจะถ่ายทอดออกมาในเชิงทัศนศิลป์ด้วยท่วงท่า บุคลิก ลีลา ท่าทาง ความเผอเรอ ส่วนตัว นั่ง เดิน ยืนนอน ทุกๆบริบทที่มิได้ปลุกกำหนัดทางกามารมณ์ ฉันถือว่าเป็นต้นแบบสำหรับรังสรรค์ศิลปะได้ทั้งสิ้น โดยการใช้ภาพเส้นเป็นตัวเริ่มต้นสร้างสรรค์เป็นเบื้องแรกเพราะเส้นให้ความรู้สึกต่อเรื่องราวของผู้หญิงได้ชัดเจนที่สุด

ด้วยความเป็นชายแท้การที่ฉันใช้ผู้หญิงเป็นเนื้อหาในการสร้างงานศิลปะ ช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงขับด้านบวกในการรังสรรค์ เกิดความสุข เบิกบาน ปราศจากอารมณ์ใคร่ทุกบริบทของการรังสรรค์ด้วยความคิดที่ว่าผู้หญิงคือเพศที่สวยงาม women is beauteous

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 18.00น.

นิทรรศการ : “The Coloristic Experience 13 : In white of shadow”
ศิลปิน : ไพศาล มีสุนทร (Paisun Meesoonthorn)
วันที่ : 9 – 22 สิงหาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เบอร์ติดต่อศิลปิน : 089-476-4326
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://chamchuriartgallery.blogspot.com/

You may also like...