ร่วมประกวดออกแบบนิตยสารกับ Numéro Thailand

Numéro Thailand ร่วมกับ Siam Center สถานทูตฝรั่งเศส และ สถาบันแนะนำการศึกษาต่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เอกธนา ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบนิตยสารชิงทุนการศึกษาและคอร์สเรียนระยะสั้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมรับประกาศนียบัตร

นิตยสารสามารถมีเนื้อหาประกอบในด้าน แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ความงาม ศิลปะ ท่องเที่ยว แล้วแต่ความถนัดและความสนใจ

ตัดสิน โดยกรรมการกิตติมศักดิ์ อาทิ คุณอมรสิริ บุญญสิทธิ์ Editor-in-Chief, คุณอรรุจา บุญญสิทธิ์ Fashion Director, ม.ล.จิราธร จิรประวัติ (ครูโต) Artist, คุณสมนึก คลังนอก (ครูปาน) Artist, Mr.Jeremy Opritesco Head of Cultural and Cooperation Section Embassy of France,คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ Head of Design, Playhound, คุณธนนนท์ ธนากรกานต์ (คุณเดียร์) Fashion Photographer.

กติกาการเข้าประกวด:
1.เป็นนักเรียนนักศึกษาอายุระหว่าง 16-24 ปี
2.นิตยสารมีเนื้อหา 20-25 หน้า ต้องประกอบไปด้วยแฟชั่นเซ็ทและบิวตี้เซ็ทอย่างละ 1 เซ็ท
3.ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ทาง www.numerothailand.com/update
4.ผู้ เข้าร่วมประกวดส่งคอนเซ็ปท์บอร์ดและแบบร่างของผลงานที่จะใช้เข้าประกวดได้ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556 4.1.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้เข้าร่วมทำเวิร์คช็อปกับนิตยสารนูเมโรและ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สยามเซ็นเตอร์ เพื่อเรียนรู้แนวทางก่อนปฏิบัติจริง
5.ประกาศผลในเดือนสิงหาคม 2556

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.numerothailand.com/update และ facebook.com/numerothailand

You may also like...