การประกวดพานาโซนิคจิตรกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 18

คณะกรรมการการตัดสินประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18

คณะกรรมการการตัดสินประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18

เด็กหญิง ผลงานสะท้อนความรู้สึกศิลปิน คว้าชัยในการประกวดพานาโซนิคจิตรกรรมร่วมสมัยครั้งที่ 18

ศิลปะนับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในรูปลักษณ์ต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดมาจากจินตนาการและประสบการณ์ของศิลปินแต่ละคน ผ่านการรังสรรค์ด้วยฝีมือผสานด้วยองค์ประกอบทางศิลปะจนกลายเป็นผลงานที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินและมีความหมายแฝงที่ต้องการสื่อสารไปสู่ผู้ชม ผลงานศิลปะจึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวและสะท้อนสังคมในแต่ละยุคสมัย และมีศิลปินหลายต่อหลายท่านที่ใช้ผลงานทางศิลปะเป็นเครื่องมือสะท้อนถึงปัญหาของสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง 

การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินจากทั่วประเทศไทยได้แสดงออกอย่างไร้ข้อจำกัด สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างอิสระ ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ซึ่งได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 18 โดยร่วมกับกรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป ถนนเจ้าฟ้า โดยปีนี้มีผลงานที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบคัดเลือกผลงานร่วมจัดแสดงรวมทั้งสิ้นจำนวน 47 ผลงาน

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ผลงาน “เด็กหญิง” โดย นายสุรเดช  วัฒนาประดิษฐชัย

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ผลงาน “เด็กหญิง” โดย นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

“เด็กหญิง” เป็นชื่อของผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ในปีนี้ เจ้าของผลงานคือศิลปินจาก จ.กาฬสินธุ์  นายสุรเดช  วัฒนาประดิษฐชัย อายุ 45 ปี ได้ให้คำนิยามกับผลงานชิ้นนี้ว่า เกิดจากความรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรม ใช้ความรุนแรง เด็กเร่ร่อน เด็กถูกทอดทิ้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากการกระทำของผู้ใหญ่ สุรเดช เลือกใช้เทคนิคจิตรกรรมสื่อผสม ที่ใช้การซ้อนทับภาพโดยนำผ้าระบายลูกไม้มาขั้นระหว่างภาพ ให้เป็นภาพจิตรกรรมรูปเด็กผู้หญิงในหลายๆ มุมมองซ้อนทับกันอยู่ ซึ่งรูปภาพสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึกที่แตกต่างกัน ตามแต่มุมมองและระยะห่างของผู้ชม ทำให้รูปภาพมีความโดดเด่น ดึงดูดให้คณะกรรมการเกินครึ่งเทใจตัดสินให้เป็นผลงานชนะเลิศยอดเยี่ยมอันดับ 1 นับได้ว่าเป็นความพยายามของศิลปินที่กล้าพัฒนาวิธีการนำเสนอที่แตกต่าง    

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ผลงาน “มัสยิดจักรพงษ์” โดย นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ผลงาน “มัสยิดจักรพงษ์” โดย นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ

ผลงาน  มัสยิดจักรพงษ์ เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 จากฝีมือศิลปินหญิง นางสาวธิดารัตน์ จันทเชื้อ อายุ 24 ปี จากกรุงเทพฯ ด้วยเทคนิคเย็บปักจิตรกรรม ซึ่งถ่ายทอดถึงงานศิลปะซึ่งผูกพันกับศาสนา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของมัสยิดจักรพงษ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามที่นำมาผสานกับงานสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว สะท้อนวิถีชีวิตในเส้นทางแห่งศรัทธาของชุมชนมุสลิมย่านบางลำพูที่อยู่ร่วมกับผู้คนซึ่งมีความแตกต่างและหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตได้อย่างกลมเกลียว โดยปราศจากความขัดแย้ง

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ผลงาน “ผ้าผืนเดียวหมายเลข 1” โดย นายอภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 ผลงาน “ผ้าผืนเดียวหมายเลข 1” โดย นายอภิสิทธิ์ ศิดสันเทียะ

ส่วนผลงาน ผ้าผืนเดียวหมายเลข 1 ของศิลปินหนุ่มหน้าใหม่ในเวทีประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค นายอภิสิทธิ์  ศิดสันเทียะ อายุ 22 ปี จาก จ.ปทุมธานี ได้สร้างสรรค์ผลงานที่บอกเล่าวิถีชีวิตของมนุษย์ผ่านเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ที่ต้องการตั้งคำถามระหว่างความจริงและสิ่งสมมติของวิถีชีวิตในสังคม เพื่อสะท้อนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีค่านิยมแสวงหาความสมบูรณ์พร้อมและความเจริญด้านวัตถุ ทำให้มนุษย์ต้องตกอยู่ภายใต้กรอบและกฎเกณฑ์อะไรบางอย่าง ส่งผลให้มนุษย์ปฏิเสธการรับรู้แก่นของความเป็นจริง อยู่กับความเชื่อที่ล้วนแต่เป็นเพียงมายาคติ

 ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประธานกรรมการการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 18

ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประธานกรรมการการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 18

ศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประธานกรรมการการประกวดในปีนี้ ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้ว่า “จากจุดเด่นของเงื่อนไขการประกวดที่พานาโซนิคเปิดกว้างให้ผู้เข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเสรี ทำให้การประกวดในปีนี้ ศิลปินหลายคนจึงเลือกใช้เทคนิคใหม่ๆ มาสร้างสรรค์ผลงาน ดึงเอาองค์ประกอบศิลป์มาสร้างให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกและการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคทับซ้อนบนภาพวาดที่โปร่งใส และการใช้ศิลปะงานถักทอวัสดุต่างๆ มาผสมผสานบนงานจิตรกรรม เป็นการต่อยอดเทคนิคแบบดั้งเดิมไปสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ทัศนธาตุอันแปลกใหม่ ซึ่งแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่ก็เป็นนิมิตรหมายอันดีที่ได้เห็นว่าคลื่นลูกใหม่แห่งศิลปินไทยมีโอกาสพัฒนามากขึ้น ส่วนศิลปินที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้ก็อย่าเพิ่งท้อถอย หมั่นฝึกฝนสร้างสรรค์ผลงานต่อไป เวทีประกวดไม่ใช่จุดหมายปลายทางของศิลปินแต่เป็นเพียงบันไดเพื่อก้าวผ่าน หากแต่ผลงานศิลปะมีคุณค่ายืนยาวกว่ามากกว่ารางวัลใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์”

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง

ด้าน ศาสตราจารย์ปรีชา  เถาทอง กรรมการอีกหนึ่งท่านที่ประทับใจกับผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบการคัดเลือกรางวัลในปีนี้ กล่าวว่า “ภาพรวมของผลงานในปีนี้แสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มีวิธีการสื่อสารแนวความคิดออกมาได้อย่างน่าสนใจ เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับปัญหาสังคมของประเทศไทย อีกทั้งยังเห็นถึงความก้าวหน้าในการใช้เทคนิคทางศิลปะอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะภาพที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 นั้น บ่งบอกถึงความสามารถในการใช้เทคนิคการซ้อนภาพได้อย่างกลมกลืน แสดงอารมณ์และถ่ายทอดความคิดได้อย่างแรงกล้า ถึงแม้จะเป็นภาพจิตรกรรม 2 มิติแต่ใช้เทคนิคการซ้อนภาพสร้างให้เกิดมิติของความลึก แสดงถึงความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง ไม่มั่นคง สอดรับกับอารมณ์ของเรื่องราวในภาพ สื่อสารเรื่องการทารุณกรรมเด็กได้อย่างสะเทือนใจ ผลงาน “เด็กหญิง” นี้จึงถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์ที่สามารถเทียบชั้นระดับสากลได้เลยทีเดียว”

    รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 “เส้นสายแห่งความสุขหมายเลข 4” โดย นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 “เส้นสายแห่งความสุขหมายเลข 4” โดย นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์

ส่วนรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3  จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ผลงาน เส้นสายแห่งความสุขหมายเลข 4 โดย นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์ อายุ 24 ปี จาก จ.ขอนแก่น

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 “วัตถุนิยมทำให้คนตาบอด” โดย นายไทรเติ้ล เงาะอาศัย

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 “วัตถุนิยมทำให้คนตาบอด” โดย นายไทรเติ้ล เงาะอาศัย

วัตถุนิยมทำให้คนตาบอด โดย นายไทรเติ้ล เงาะอาศัย อายุ 35 ปี จาก จ.กรุงเทพฯ

  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 “นัยบ้าน” โดย นายณัฐวุฒิ พวงพี

รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 “นัยบ้าน” โดย นายณัฐวุฒิ พวงพี

 

และ  นัยบ้าน โดย นายณัฐวุฒิ พวงพี อายุ 26 ปี จาก จ.บุรีรัมย์  นอกจากนี้ ยังมีรางวัลดีเด่น อีกจำนวน 10 รางวัล ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลได้ทาง http://club.panasonic.co.th

 

ทั้งนี้  ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด และผลงานที่ได้รับการคัดเลือก รวมทั้งสิ้นจำนวน 47  ผลงาน จะถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ตั้งแต่วันที่ 3-27 พฤศจิกายน 2559 ณ หอศิลปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป ถนนเจ้าฟ้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ a publicist โทร. 0 2101 6860 :

คุณอาภาภรณ์ (เอ) 089 7884868, คุณธิษตยา (แจง) 083 668 1112,

คุณเฌอศุภภิญญ์ (พีท) 085 1158137, คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) 089 406 5544
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด  โทร. 0-2731 – 8888: คุณชุติมณฑน์ (ตุ้ม) ต่อ 2918, คุณสุวจีน์ (ปู) ต่อ 2911

You may also like...