จิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 3

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน) จัดการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อเฟ้นหาสุดยอดผลงานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “โลกาภิวัฒน์” โดยครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมากถึง 195 ผลงาน

มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 5 ผลงาน และเข้าร่วมแสดง 50 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 55 ผลงาน ซึ่งทางบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) จะนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 4 – 30 กรกฎาคม 2556 โดยพิธีเปิดนิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น.

นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพิสูจน์ความสามารถของศิลปินรุ่นใหม่ สำหรับการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะศิลปินคลื่นลูกใหม่ทั้งในระดับนิสิต นักศึกษา และศิลปินอิสระ โดยในปี 2556 นี้ เป็นครั้งที่ 3 ของการจัดประกวดได้กำหนดหัวข้อผลงานที่มีความร่วมสมัยกับสภาพการณ์ในปัจจุบันว่า “โลกาภิวัฒน์” ซึ่งหัวข้อผลงานที่กำหนดนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเกิดความคิดและแรงบันดาลใจ ผสมผสานกับจินตนาการสื่อผ่านงานศิลป์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ “การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 3” คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากศิลปินชั้นครูของวงการศิลปะ 4 ท่าน คือ ถวัลย์ ดัชนี เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ อิทธิพล ตั้งโฉลก และสมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ร่วมด้วย ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ และ ณินทิรา โสภณพนิช จากบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการร่วมในการตัดสินการประกวด โดยมีรายละเอียดผลงานที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 120,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ “ความหวังบนซากแห่งอารยธรรม”

ผลงานของ นายอภิพล เตชะมังคลานนท์ แนวคิดผลงานกล่าวถึง ในยุคที่ความเจริญมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้แสดงภาพลักษณ์ของสังคมเมืองที่เสื่อมโทรม อันเนื่องจากความเจริญทางด้านวัตถุ อิทธิพลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อความศรัทธา ทำให้เราหลงลืมคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เปรียบได้กับตัวแทนของสังคมไทย อย่างไรก็ตามไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร จะเลวร้ายถึงเพียงใด เรายังมีศาสนาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

รางวัลดีเด่น 4 รางวัล เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

“สโนรัก พักร้อน” ผลงานของ นายกฤษฎางค์ อินทะสอน

“บทสนทนาแผ่วๆของเพื่อนกรรมกร” ผลงานของ นายสุรพงศ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา

“หมานุษย์” ผลงานของ นายกิตติศักดิ์ เทพเกาะ

“เมืองจักรกล” ผลงานของ นายอารยะ วิเชียรฉาย

นอกจากผลงานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลเหล่านี้ ผู้สนใจศิลปะสามารถร่วมชื่นชมผลงานที่ได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงอีก 50 ผลงาน ในนิทรรศการ “การประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 3 หัวข้อ “โลกาภิวัฒน์” ระหว่างวันที่ 4 – 30 กรกฎาคม 2556 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร : 02-281-5360-1

You may also like...