Rachan Kalyarith

นายราชันย์ กัลยาฤทธิ์
เกิด 21 กค. 1977 ที่จังหวัดยโสธร

การศึกษา
เคยศึกษา ระดับ ปวช. ที่ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สาขาสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2540-2549เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เอกปรัชญาแต่ไม่จบ
2547-2549 : เคยทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน (ngo) ด้านที่อยู่อาศัยและเยาวชน
2554 : มีงานแสดงภาพแกะไม้ระบายสี “เพลงไร้ชื่อ” ที่ร้านกาแฟร่ำเปิง จังหวัดเชียงใหม่
2554 : ได้เข้าเป็นศิลปินในโครงการขององค์กร Amnesty Thailand
2554 : ได้รับรางวัล จากองค์กร Amnesty Thailand

 

Contact the Artist

ArtBangkok 

Mobile : 086-8963112

Email: ArtMaster@artbangkok.com

You may also like...