Wood engraving

“Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 – 2009” นำเสนอผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ (Wood engraving) ของศิลปินชั้นครูชาวญี่ปุ่น เคเซ โคบายาชิ

ด้วยแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ที่ทำให้ผู้คนหยิ่งผยองอยู่ในมายาคติอันมืดหม่น หลงลืมความอ่อนโยนและความรู้สึกทางผัสสะที่ดีงามต่อธรรมชาติแวดล้อม โดยใช้ภาพเมืองใหญ่และสรรพสัตว์กับพืชพรรณในธรรมชาติเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความยิ่งใหญ่อันจริงแท้ของโลก

นิทรรศการ : “Keisei Kobayashi: Wood engraving 1978 – 2009”
ศิลปิน : เคเซ โคบายาชิ (Keisei Kobayashi)
วันที่ : 3 มิถุนายน – 7 กรกฏาคม 2556
สถานที่ : ARDEL Gallery
ติดต่อโทร : 02-422-2092
เว็บไซต์ : http://www.ardelgallery.com/

You may also like...