ม.กรุงเทพ ค้นหาฮีโร่ Startup

นักธุรกิจรุ่นใหม่ก้าวไกลระดับโลก กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันของ Startup ที่ทั่วโลกจับตามอง Startup Weekend Bangkok 2013 ในแนวคิด “From Zero To Hero”

เพื่อค้นหาฮีโร่ Startup ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยได้ก้าวไกลไปถึงระดับโลกระหว่างวันที่ 24 -26 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

อ.ปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผย ถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้การสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบอาชีพอิสระได้เองหลังจากที่สำเร็จการศึกษาเป็นนักสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่ระดับนานาชาติ ดังนั้น จึงได้จัดกิจกรรม Startup Weekend Bangkok 2013 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างนักพัฒนาธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ต้องการสร้างกิจการหรือประกอบการด้วยตนเอง

“กิจกรรม Startup Weekend Bangkok 2013 เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัครที่สนใจพัฒนาธุรกิจใหม่ลงมือพัฒนาความคิดและต้นแบบจริง ภายในเวลาที่กำหนด 54 ชั่วโมง และภายในสถานที่จำกัด ผู้ที่เข้าร่วมงานครั้งนี้สามารถเรียนรู้และพัฒนาความคิดในทันที ไปพร้อมกับกลุ่มอื่นทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักออกแบบ นักการตลาด นักบัญชี ผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่ทำงานแล้ว”

อาจารย์ยังเปิดเผยต่ออีกว่า “ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเริ่มการนำเสนอความคิดของการทำธุรกิจ แล้วรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ ในงาน จากนั้นจะมีการโหวตเพื่อจัดอันดับความคิดที่น่าสนใจ แล้วแต่ละบุคคลจะพิจารณาร่วมทีมกันโดยอิสระ เพื่อนำเอาแนวคิดที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจ พัฒนาโปรแกรมรองรับ ออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ และทดสอบตลาดในเบื้องต้น ทุกๆ ขั้นตอนจะมีผู้เชี่ยวชาญทางการทำธุรกิจจริงเป็นผู้คอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาเมื่อครบกำหนดเวลา 54 ชั่วโมง จากนั้น จะเป็นการนำเสนอผลการทำงานของแต่ละกลุ่มในระยะเวลาจำกัดต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งเป็นนักลงทุนจริง ที่จะเข้ามารับฟัง ให้ความเห็น และตัดสินคะแนนเพื่อค้นหาผู้ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยได้ก้าวไปทำธุรกิจระดับนานาชาติจนเข้าสู่ระดับโลกได้”

You may also like...