ปราศจากคำตอบ

งานจิตรกรรมและสื่อผสม ที่เป็นเพียงการนำเสนอ วิธีคิดและเทคนิคที่หลากหลาย (การใช้สี การสร้างพื้นผิว การจัดวาง การติดตั้ง) โดยคำนึงถึง ความเป็นไปได้ของงานศิลปะผ่านการครุ่นคิด ไตร่ตรอง จากประสบการณ์ของการทำงานโดยตรง

ไม่ได้เอ่ยอ้างถึงสภาวะแห่งจิตอันสูงส่งหรือฉาบฉวย อีกทั้ง ไม่ได้อ้างอิงถึงปรัชญา, คำสอน, ความเชื่อของลัทธิไดๆ เพียงแต่ปล่อยให้ศิลปะเป็นเพียงเรื่องราวของศิลปะเท่านั้นเอง โดยไม่มีคำตอบใดๆ จากศิลปิน

พิธีเปิดนิทรรศการ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : “ปราศจากคำตอบ” (Without an Answer)
ศิลปิน :  ฟ้าสาง  นาวาอรัญ ,สุรพงษ์  มัยตรีเดช
วันที่ : 17 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อโทร : โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-218-3709

You may also like...