อารยธรรมสุวรรณภูมิ

สุวรรณภูมิ มีความหมายถึง ดินแดนหรือแผ่นดินแห่งทอง ชื่อนี้เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีของพ่อค้าอีกทั้งนักเดินทางจากดินแดนต่างๆทั่วโลก เมื่อประมาณนับพันปีล่วงมา

โดยปรากฏชื่ออยู่ในแผนที่การเดินเรือของพ่อค้าชาวตะวันตก คัมภีร์ และหนังสือชาดกที่สำคัญของอินเดียหลายเรื่อง ว่าเป็นดินแดนที่พ่อค้าชาวต่างชาตินิยมเดินทางเพื่อมาค้าขายเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวย ทั้งนี้สันนิษฐานว่า สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ในปัจจุบันโดยเหตุที่ทำให้แผ่นดินสุวรรณภูมิเป็นที่หมายปองของพ่อค้าต่างชาตินั้น ก็เนื่องมาจากเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่เครื่องเทศต่างๆตลอดจนแร่ธาตุอันมีค่า เช่น ทองคำ  ประกอบทั้งการมีทำเลที่ตั้งอันเหมาะสม ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกจึงทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางทางการค้าและความรุ่งเรืองทางศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่ยุคโบราณจวบจนปัจจุบันกาล

ก่อนที่อาเซียนจะเปิดในปี พ.ศ. 2558  ผืนแผ่นดินประเพณีและวัฒนธรรมในรอบๆบ้านเมืองของเรามีลักษณะที่มีความไกล้เคียงกัน หรือจะเรียกได้ว่าเหมือนกันก็ได้ด้วยการรับและสืบทอดประเพณีรวมทั้งความเชื่อต่างๆมาจากบรรพชน การสร้างสรรค์ผลงานและเดินทางได้เห็นวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาใว้ จากภาพวาดหลายร้อยชิ้นที่มีการวาดต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 3 ปี  และคัดเลือกผลงานคุณภาพมาจัดแสดงเพียง 50 ชิ้น ผลงานมีทั้งเทคนิคสีน้ำมัน  สีน้ำ และดินสอชาร์โคลบนกระดาษ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่นับตั้งแต่เริ่มมีผืนแผ่นดินที่เรียกว่า อารยธรรมสุวรรณภูมิ  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

พิธีเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ที่ 3  พฤษภาคม 2556 เวลา 19.00 น.

นิทรรศการ : “อารยธรรมสุวรรณภูมิ”  (Suvarnabhumi Civilization)
ศิลปิน : ศุภวัตร   ทองละมุล
วันที่ : 4-15  พฤษภาคม  2556
สถานที่ :  หอศิลป์จามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อโทร : 083-382-3013
E-mail :  thonglamul@hotmail.com

You may also like...