Warawut Choosangthong


Warawut Choosangthong

เกิด : 5 พฤษภาคม 2500 สมุทปราการ

การศึกษา : ศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ
รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 7 ของมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
รางวัลชนะเลิศนิทรรศการศิลปร่วมสมัย ครั้งที่ 5 และ 6 ของธนาคารกสิกรไทย
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรมการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29

Warawut Choosangthong

Born : 5 May 1957, Samut Prakan

Education : B.F.A., Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

Awards
1st Prize, Bua Luang Gold Medal, Contemporary Art Category, 7th Bua Luang Exhibition, Bangkok Bank Foundation
1st Prize, 5th and 6th Contemporary Art Exhibitions, Kasikorn Bank
3rd Prize, Bua Luang Bronze Medal, Performing Arts, 29th National Art Exhibition

You may also like...