ขายหน้า 2

ขายหน้า 2 การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมเดี่ยว  ครั้งที่ 4  ผลงานนำเสนอ เหตุการณ์ สถานการณ์ เรื่องราว เรื่องเล่า และความรู้สึกนึกคิด จากการเฝ้ามอง ติดตาม รับรู้ เรียนรู้ รับฟัง และไม่อยากฟัง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือเปล่า ไม่แน่ใจ

ขายหน้า ในนิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานที่ขายหน้าตา ของศิลปินเอง รวมไปถึงการขายหน้า พฤติกรรมอันน่าขายหน้าของผู้คนในสังคม แต่ทว่า  เราจะขายหน้าได้นั้น  เราต้องหน้าตาดี  มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี จนบางที  การมีหน้าตาดี  มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีมาก  ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดการเบียดเบียนตนเองบ้าง ผู้อื่นบ้าง จนกลายเป็นปัญหาที่เหลือเชื่อ

หวังว่า  การขายหน้าครั้งนี้  คงทำให้ผู้ชมนิทรรศการจะยอมขายหน้ากันบ้าง ขายหน้าเพื่อที่จะไม่ต้องเบียดเบียนตนและผู้อื่น  ปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้ทุเลาเบาบางลงบ้าง ขอให้ผู้ชมนิทรรศการและผมเอง ขายหน้าได้ไวๆ ก่อนตลาดจะวายจากกันไป

นิทรรศการ : “ขายหน้า 2” (Losing Face 2)
ศิลปิน : ธนวัฒน์   สุริยะทองธรรม
วันที่ : 12 – 25 มิถุนายน 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 – 4 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

 

You may also like...