ทรรศนะวันทา ไหว้ยอสาผ้าพระบฏ

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด โครงการทรรศนวันทา ไหว้ยอสาผ้าพพระบฏ เพื่อให้งานศิลปกรรมผ้าพระบฏได้รับการสืบทอดหรือปรับประยุกต์ขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กับสังคมปัจจุบันได้อย่างกลมกลืนและสง่างาม


วันที่ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2555 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 30 มิ.ย. 2555 เวลา 14.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ตรงข้ามตลาดต้นพยอม)

กิจกรรม 
•การจัดนิทรรศการผ้าพระบฏในรูปแบบต่างๆ
•จัดสาธิตพิธีกรรมอันเกี่ยวข้องกับผ้าพระบฏ
•จัดการแสดงดนตรีและการแสดงร่วมสมัยที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าพระบฏ

 

นิทรรศการ : ทรรศนะวันทา ไหว้ยอสาผ้าพระบฎ
ผู้จัด : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ : 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2555
สถานที่ : ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

You may also like...