“ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์”

นิทรรศการ “ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์” โดย ลำพู กันเสนาะ นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่งดงามด้วยทักษะฝีมืออันเยี่ยมยอดของจิตรกรหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยที่สื่อสังคมออนไลน์ได้คลี่คลุมรุกคืบไปในทุกสถานการณ์ กิจกรรมการเสพรับข้อมูลและแสดงออกซึ่งตัวตนของผู้คนในโลกออนไลน์ จึงกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้คนจำนวนมากกระทำลงไปโดยมิได้ใส่ใจต่อการณ์ควรไม่ควร และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานศิลปะที่ยั่วเย้าเลียนล้อผู้คนด้วยเส้นสีฝีแปรงอันชวนขบขันสนุกสนาน

นิทรรศการ : “ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์”
ศิลปิน : ลำพู กันเสนาะ
วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2562
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-422-2092

Exhibition : Like Live Life
Artist : Lampu Kansanoh
Date : February 12 – March 17, 2019
Venues : ARDEL Gallery of Modern Art (Boromrachachonnanee Road)
Tel : 02-422-2092

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092
Facebook: ARDEL Gallery of Modern Art
Email : ardelgallery@gmail.com

You may also like...