นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม

Pharmacide Arts (นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม) เป็นนิทรรศการสัญจรในภูมิภาค (กัมพูชา ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย) มีผลงานแสดงทั้งหมด 24 ชิ้น (รูปภาพ ประติมากรรม วิดีโอ) สูติบัตรงาน และการฉายภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับยาปลอมในภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง

นอกจากนั้นยังมีการจัดสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงและทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของนิทรรศการ    องค์กรอาชญากรรมค้ายาปลอมได้รับผลผลกำไรสูงมาก จากการประมาณการมีผลกำไรสูงมากกว่า 5 หมื่นล้านยูโรต่อปี และจากผลงานการศึกษาล่าสุดปรากฏว่าการค้ายาปลอมแปลงมีถึงประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของตลาดเภสัชภัณฑ์รวมทั่วโลก และ 50-90 เปอร์เซ็นต์ของการสั่งซื้อยาจากทางอินเตอร์เนตเป็นยาปลอมแปลง

อีกส่วนหนึ่งของนิทรรศการนั้นนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลอมแปลงซึ่งยืมมาจากพิพิธภัณฑ์สินค้าปลอมและเลียนแบบติลลิกีแอนด์กิบบิ้นส์การระมัดระวังภัยจากการใช้ของปลอมแปลงในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งสำคัญจึงมีการแจกหนังสือเพื่ออธิบายและให้ความรู้เป็นภาษาไทย

นอกจากนั้นยังมีการประกวดภาพการ์ตูนโดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานการ์ตูนได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมถึงวันที่ 21 เมษายน 2556   ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาแสดงที่ร่วมในนิทรรศการนี้ด้วย

จุดมุ่งหมายที่โฟกัสขึ้นสำหรับภูมิภาคอาเซียน มีอยู่ 5 ข้อด้วยกัน คือ
– การให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปเกี่ยวกับอันตรายของผลิตภัณฑ์ปลอม (สุขภาพ ความปลอดภัย การปลอมแปลงหลายรูปแบบ)
– ช่วยเหลือและให้ข้อมูลผู้บริโภคเพื่อป้องกันจากผลิตภัณฑ์ปลอม
– ทำความเข้าใจกับสถานการณ์เกี่ยวกับการปลอมแปลง ผลกระทบถึงผู้บริโภค เศรษฐกิจท้องถิ่น เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอื่นๆ
– ช่วยเหลือสนับสนุนให้บริษัทเปิดการเจรจาในเรื่องนี้
– สร้างเครือข่ายนักกิจกรรมทั่วภูมิภาคที่ต่อสู้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการปลอมแแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พิธีเปิดนิทรรศการ  ในวันที่ 2 เมษายน 2556  เวลา 18.00 น

นิทรรศการศิลปะผลิตภัณฑ์ปลอม
โดย : สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
บริษัทติลลิกีแอนด์กิบบิ้นส์ และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันที่ : 02 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
• นภดล วีระกันต์ ฝ่ายข่าวและการสื่อสาร สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โทร: 02 657 5131
อีเมล: napadol.wirakan@diplomatie.gouv.fr
• ปานฟ้า ตรีเหลา ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย โทร: 02627 2124
อีเมล: panfah.treelao@diplomatie.gouv.fr
• ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โทร 02 2146630 ต่อ 501

You may also like...