สถาบันสอนการแสดงเด็ก Character Club

 

 

 

 

คาแร็กเตอร์ คลับแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ฝ่ายโรงเรียน กับ ฝ่ายโมเด็ลลิ่ง


 1.ฝ่ายโรงเรียน

ฝ่ายโรงเรียนมีหน้าที่ เน้นสอน/ฝึกฝน/ทักษะทางด้านการแสดง ให้กับน้องๆ ที่มีความตั้งใจและต้องการจะพัฒนาตนเองทางด้านการแสดงอย่างจริงจัง มิใช่ ฝ่ายหางานในเชิงธุรกิจ ดังนั้น ลักษณะงานจากฝ่ายโรงเรียน จะเป็นงานในลักษณะมุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้ฝึกฝนตนเองให้เก่งขึ้น มิใช่งานที่แสวงหาผลกำไร น้อง ๆ จะไม่มีค่าตัว แต่จะได้ฝึกฝนพร้อมทักษะประสบการณ์ในการสร้างผลงานให้กับตนเอง

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับงานในลักษณะนี้คือ นักเรียนปัจจุบันที่ต้องการฝึกฝนวิชาการแสดงอย่างจริงจัง

 

2.ฝ่ายโมเด็ลลิ่ง

ฝ่ายโมเด็ลลิ่งมีหน้าที่ เน้นหางานเชิงธุรกิจที่มีค่าตัว มิใช่ป้อนงานเชิงฝึกฝน ดังนั้นลักษณะงานจากฝ่ายโมเด็ลลิ่งจะเป็นงานที่การันตีว่า น้อง ๆ จะได้รับค่าตัวทุกชิ้นงาน (ค่าตัวจะขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และหัก30% + ภาษี)

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับงานในลักษณะนี้คือ นักเรียน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถในระดับที่เป็นที่ยอมรับของลูกค้า/ มีคาแร็กเตอร์ เป็นที่ต้องการของลูกค้า / มีคุณสมบัติของการเป็นนักแสดงที่ดีขององค์กร

 

ที่อยู่ : เลขที่ 18 ซอยเสรีไทย 73 ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-919-9028

 Email : kinclub9@hotmail.com

Website : http://www.characterclub-thai.com

 

You may also like...