คุณประทีป ตั้งมติธรรม รับรางวัลเกียรติยศ

นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับโล่รางวัลเกียรติยศ  “บุคคลดีเด่นแห่งปี  2555 สาขาศิลปวัฒนธรรม”


จากนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา  ในงานราตรีประดับดาว ประจำปี 2556  จัดโดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา  ณ  หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร

You may also like...