60 ปี กรมพินิจฯ

กรมพินิจฯ จัดเต็ม โชว์ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ พร้อมเชิญเครือข่ายร่วมสร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม วันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา พลตำรวจเอกประชา   พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน “ กรมพินิจฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สังคม”

จัดโดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ นายฐานิส ศรียะพันธ์  อธิบดีกรมฯได้นำผลงานแห่งความภูมิใจของกรมฯมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ชมกันเป็นครั้งแรกอย่างเต็มรูปแบบ  ทั้งนิทรรศการแสดงผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานและเปิดท้ายขายความรู้ของเด็กและเยาวชน อาทิ เรื่อง แม้ใครอาจจะคิดว่าเราเป็นภาระ แต่อยากบอกว่าพวกเราคือพลัง  ทักษะชีวิต และ โครงการ TO BE NUMBER ONE  พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนต่างๆ

นอกจากนั้นได้เปิดตัวโครงการ “1 การให้ได้ 2 เท่า”  ด้วยการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับสถานพินิจฯหรือศูนย์ฝึกฯ วันนี้  สามารถนำใบเสร็จไปใช้ในการคำนวณลดหย่อนภาษีได้สองเท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2141 6491 – 2 หรือ บริจาคผ่านธนาคารธนชาต สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขบัญชี 150 – 6 -00772 – 6 ชื่อบัญชี “โครงการฝึกอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน”

You may also like...