รอยประทับ

หนังสือ The King and I ของแหม่มแอนนา คือเรื่องราวของสตรีตะวันตก ที่เข้ามาอยู่ในสยามยุคสมัยรัชกาลที่ ๔ และมีโอกาสใกล้ชิดชีวิตในรั้วในวัง แต่ ‘รอยประทับ’ คือเรื่องราวของสตรีตะวันตกอีกฅนหนึ่ง ซึ่งมาสู่สยามในยุคสมัยรัชกาลที่ ๕

ได้ผจญและใกล้ชิดเหตุการณ์ของชาวบ้านฅนธรรมดาสามัญ ทั้งในเมืองหลวงและหัวเมืองต่างจังหวัด พบปะผู้ฅนหลากหลาย ได้ครองคู่กับบุคคลผู้ทำประโยชน์ใหญ่หลวงแก่สยาม และเผชิญมรสุมชีวิตอย่างกล้าหาญมิรู้หยุดหย่อน ความตั้งใจมั่นที่จะอยู่ในผืนแผ่นดินนี้จึงปรากฏเป็นนวนิยายแสนสวย พร้อมๆ  กับระลึกนึกถึงบุคคลต่างๆ ที่ประวัติศาสตร์อาจจะลืมจารึก ทว่า คุณงามความดีของบุคคลเหล่านั้นยังดำรงอยู่เสมอ มิเสื่อมคลาย นับแต่  ค.ศ. ๑๘๖๖ เริ่มเรื่องในแผ่นดินอินเดียนแดง เรื่อยมาจนถึงสยามประเทศ ร.ศ.๑๑๕ จวบจน ค.ศ. ๑๙๕๐ ถ้อยภาวนาว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดปกป้องพิทักษ์ประเทศสยามด้วยเถิด ชี้วิถีสู่สันติ วัฒนาสู่ทางที่ดีเถิด—” นั้น ช่างจับใจยิ่งนัก

ผู้เขียน : นฤมล เทพไชย
บรรณาธิการต้นฉบับ :  มกุฏ อรฤดี
ภาพปก :  อภิชัย วิจิตรปิยกุล
ภาพประกอบ :  เฉลิมชาติ เจริญดียิ่ง
ISBN : 9789741403707
สำนักพิมพ์ : ผีเสื้อ
ปก : ปกแข็ง
ราคา :  396 บาท
ติดต่อ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ 4/4 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-4366-602
อีเมล์ : bflybook@bflybook.com
เว็บไซต์ : http://www.bflybook.com

 

 

You may also like...