รำลึกจิตรกรรม คำกวี

อังคาร กัลยาณพงศ์ ผู้ถวายเจตนารมณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานทั้งทางด้านวรรณศิลป์และจิตรกรรม งานของเขาแสดงถึงอัตลักษณ์แห่งตนเองได้อย่างยากหาใครเหมือน เปี่ยมไปด้วยการสร้างสรรค์อย่างไร้ขอบเขต ทว่าไม่ทอดทิ้งรากเหง้าความเป็นไทยของตน

ผลงานทุกชิ้นของเขาสะท้อนถึงแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ที่มาจากเจตนารมณ์แห่งโลกมนุษย์  มีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าในการเสียสละและอุทิศตนให้กับงานศิลปะและวรรณกรรม ดังการปวารณาตนจะเวียนว่ายตายเกิดเพื่อหวนกลับมาเป็นกวีในทุกชาติไป

ผลงานของอังคารมีความโดดเด่นทั้งสองด้านคือ งานจิตรกรรม โดยเฉพาะฝีไม้ลายเส้นในการปาดเกรยองได้อย่างเฉียบคม ลุ่มลึก เต็มไปด้วยพลังและการเคลื่อนไหว มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างยากที่ใครจะลอกเลียนแบบ สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณอันแรงกล้าและการรำลึกถึงบรรพบุรุษในทุกเส้นสาย นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นอีกด้านคืองานวรรณศิลป์ ลีลาการประพันธ์ของเขามีลักษณะเฉพาะของตนเองที่สั่งสมจากประสบการณ์ชีวิตและการทำงาน เรียงร้อยเข้าร่วมกันกับอารมณ์อันทรงพลัง อีกทั้งแฝงไว้ด้วยปรัชญาอันล้ำลึก

นิทรรศการ “รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์” เป็นการย้อนความทรงจำถึงศิลปินที่ได้เสียชีวิตไปไม่นาน โดยแบ่งผลงานของอังคาร กัลยาณพงศ์ออกเป็นสามส่วน ประกอบด้วย งานวรรณกรรม งานจิตรกรรม และงานร่วมวิจัยคัดลอกจิตรกรรมโบราณ เมื่อครั้งที่ได้มีโอกาสทำงานกับอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ในอดีต อีกทั้งบางชิ้นไม่เคยมีการจัดแสดงมาก่อน เช่น การแสดงบทกวีที่คัดลายมือด้วยปากกาคอแร้ง หรืองานคัดลอกสมุดข่อยไตรภูมิกถา ฉบับอยุธยา เป็นต้น

…จะไม่ไปแม้แต่พระนิรพาน
จะวนว่ายวัฏฏะสังสารหลากหลาย
แปลค่าแท้ดาราจักรมากมาย
ไว้เป็นบทกวีแด่จักรวาล…

รำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์
โดย : พิพิธภัณฑ์บ้านจิตรกร กวี อังคาร กัลยาณพงศ์ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
วันที่ : 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2556
สถานที่ : ห้องสตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์
โทรศัพท์ : 08-6099-9002
อีเมล : ormkaew@gmail.com
facebook : http://www.facebook.com/TheAngkarn

You may also like...