ศิลปะมากความหมาย

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภูมิใจนำเสนอ 2 นิทรรศการศิลปะ ของศิลปินไทยและเทศ โดยนิทรรศการแรก ได้แก่ นิทรรศการ “ศูนย์” (Every water is an island) โดย ป๊อกลอง อะนาดิง (Poklong Anading)

ศิลปินชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินพำนักชาวเอเชีย (Asian Artist in Residency Program) โดยหอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเรียนรู้ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย สำหรับนิทรรศการศิลปะ “ศูนย์” นั้น ป๊อกลอง อะนาดิง ได้เริ่มต้นทำงานจาก “ศูนย์” ความหมายของ “ศูนย์” ไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขกลมๆ หรือแปลว่าว่างเปล่าหรือไม่มีอะไร “ศูนย์” ในที่นี้หมายถึงการเริ่มต้นใหม่ เพื่อเปิดใจตัวเองให้กว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทั้งที่อยากและไม่อยากพบเจอ

ส่วนอีกนิทรรศการที่น่าสนใจไม่แพ้กัน เป็นของ เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์ ศิลปินไทย ภายใต้ชื่อ นิทรรศการ “ล้มทั้งยืน” (Downfall) นำเสนอผลงานในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) โดยศิลปินได้ถ่ายทอดห้วงเวลาที่กำลังเฝ้ามองดูต้นพญาสัตบรรณอายุประมาณ 16 ปี กำลังถูกโค่น ด้วยเลื่อยไฟฟ้าต้นแล้วต้นเล่า ทำให้เกิดความรู้สึกเสียดาย เสียใจกับการสูญเสีย และต้องการเรียกร้องสิทธิของต้นไม้ที่ถูกโค่นเพียงเพราะแค่กลิ่นของดอกที่ส่งกลิ่นฉุนในระยะเวลา 2 – 3 เดือนต่อปีเท่านั้น ทำให้ศิลปินตระหนักถึงการใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมของผู้มีอำนาจในการกำหนดทิศทาง และความเป็นไปของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายใต้อำนาจเหล่านั้น ประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างประติมากรรมรูปทรงเงาของต้นพญาสัตบรรณขนาดใหญ่ที่กำลังเอนตัวล้มลง เพื่อสะท้อนสภาวะที่จะนำไปสู่การล่มสลาย หรือเป็นการฟื้นขึ้นมาจากการถูกทำให้แตกสลาย

นิทรรศการ : Every water is an island และ Downfall
ศิลปิน : Poklong Anading,เจษฎา ตั้งตระกูลวงศ์
วันที่ : วันนี้-5 เม.ย.2556
สถานที่ : หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  02-350-36260

 

 

You may also like...