สถานี@dESIGN Channel

คุณชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้อำนวยการสถานี@dESIGN Channel ให้การต้อนรับคุณวรสิทธิ์ ลีลาบูรณพงศ์  ผู้บริหารจานดาวเทียม PSIในโอกาสเข้าพบอวยพรปีใหม่ ณสถานี @dESIGN Channel

สถานีดีไซน์ จุดประกายความคิดอาคาร A.E. House เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2556 ที่ผ่านมา

สถานีโทรทัศน์ @dESIGN Channel เป็นช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมระบบ C-Band ความถี่ 3440 S/R26667 ที่นำเสนอเรื่องราวด้านงานออกแบบทุกแขนงทั้งที่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ โครงสร้างภายนอก-การตกแต่งภายใน การออกแบบผลงานการนำเสนอด้านวิชาการ รวมถึงการออกแบบเพื่อประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น ซึ่งผู้ชมรายการของสถานี @dESIGN Channel จะได้รับข้อมูลข่าวสารงานออกแบบทุกด้านที่กล่าวมาได้ทางจานรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ C-Band ร่วมกับกล่องรับสัญญาณทุกชนิด อาทิ จาน PSI ช่อง 65 กล่อง GMM-Z ช่อง 241 กล่อง Sunboxช่อง 163 เป็นต้น

You may also like...