อีซูซุรับมอบโล่เกียรติคุณ Art for All 2556

อีซูซุรับมอบโล่เกียรติคุณในพิธีเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All” 2556 คุณจันทร์สุดา รักษ์พลเมือง (ซ้าย) รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All” 2556

และมอบโล่เกียรติคุณแก่มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่สังคม โดยมีคุณสรรวรส พุทธเจริญลาภ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาสผ่านค่ายศิลปะได้อย่างมีความสุข ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

You may also like...