เสวนา ศิลปะของหม่อมเจ้ามารศีฯ

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมฟังเสวนาและ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นการเสวนาในหัวข้อ “ศิลปะของหม่อมเจ้ามารศีฯ : พลัง สัญลักษณ์และจินตนาการ”


โดยวิทยากร ดร.สดชื่น ชัยประสาธน์ ผู้ทำ วิจัยในเรื่อง จิตรกรรมและวรรณกรรมแนว เซอร์เรียลิสต์ในประเทศไทย พ.ศ. 2507-2527 ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และอทิตยา กุลโมไนย ที่ปรึกษามูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร และผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมภาพ ในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 เวลา 11.00-12.30 น. ณ ชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ

และในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าฟังการอบรม ด้านการซ่อมแซมภาพเขียน ภาคเช้าเวลา 11.00-12.00 น. ฟังบรรยาย (รับไม่ จำกัดจำนวน) สำหรับภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นภาคปฎิบัติ (จำกัดจำนวน ผู้เข้าอบรม ต้องผ่านการฟังการบรรยายภาคเช้า)

ทั้งสองกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการ L’art de Marsi เฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00-19.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ (หอศิลป์ฯหยุดวันพุธ) โทร : 02-281-5360-1.

สามารถสอบถามรายละเอียด และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่หมายเลข : 02-688-2300 เวลา : 10.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์

 

You may also like...