มหาชเล

กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปี 2550 “มหาชเล” หนึ่งใน ๖ บทกวีเข้ารอบสุดท้าย ประเภทกวีนิพนธ์ ที่คณะกรรมการรอบตัดสินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ “รางวัลกวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม นายอินทร์อะวอร์ด ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๐”

โดยมีทัศนะต่อเนื้องานดังกล่าว ดังนี้ โดยมวลสารรวมของกวีนิพนธ์ขนาดยาว เป็นเล่ม เป็นชุด ที่มีการจัดสรรเนื้อเรื่องต่อเนื่องกันหลายบท “มหาชเล” สามารถประคององค์ประกอบศิลปะ ทั้งรูปแบบบทกลอน ภาษากวี เนื้อหา อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ให้กลมกล่อมตั้งแต่ต้นจนจบได้ด้วยดี กระทั่งมีความโดดเด่นเหมาะสมที่สุดในสายตาคณะกรรมการ จากผลงานจำนวน ๖ ชุด ที่เข้ารอบสุดท้ายด้วยกัน

วรภ วรภา ผู้ประพันธ์ ฝากแฝงประสบการณ์ ด้วยทักษะภาษาไทยอันสลักเสลาวิจิตร พร้อมท่าทีการใคร่ครวญชีวิตด้านในทั้งเชิงลึกเชิงกว้าง ในยุคสมัยที่ความใฝ่ฝัน อุดมการณ์ อุดมคติ ศรัทธา คุณธรรม น้ำใจ ประสบภาวะวิกฤติ ทั้งในความเป็นฉัน และความเป็นเธอ

“มหาชเล” แม้นำเสนอมิติเชิงฝันๆไปบ้าง ทว่าสามารถก่อคลื่นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดบนท้องทะเลชีวิตจริง ผู้ประพันธ์ใช้ทะเลอันเป็นรูปธรรม โยงใยเข้ากับความเป็นนามธรรม และที่สุดแล้ว “มหาชเล” มิใช่เพียงท้องทะเลแห่งใดแห่งหนึ่ง แต่หากคือห้วงแห่งมหาวัฏสงสาร ซึ่งมนุษย์ทุกคนล้วนต้องแหวกว่ายไปพร้อมกัน ด้วยภาวะความทุกข์ ความสุข ความจริง ความดี ความงาม ที่แตกต่าง

ผู้เขียน : วรภ วรภา / ฉลอง โหลสกุล
จำนวนหน้า : – หน้า
ขนาด :
ISBN : 9789744750372
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ปก : ปกอ่อน
ราคา : –  บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

 

You may also like...