ศุภาลัย รางวัล อาคารปลอดภัย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าของอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาคารปลอดภัย อุ่นใจทั้งเมือง” จากกรุงเทพมหานคร

ให้เป็นอาคารที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยรางวัลชมเชย ในโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยในบ้านและอาคาร โดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

You may also like...