ระหว่างเรา คือ รัก

หากความสัมพันธ์ระหว่างสรรพสัตว์และดอกไม้ คือ ความผูกพันต่อกันและกัน ห้วงความสุขนั้นจึงก่อให้เกิดความรัก “ระหว่างเรา”

ระหว่างเรา…คือ ความผูกพัน
ระหว่างเรา…คือ สิ่งที่มอบให้กัน
ระหว่างเรา…คือ การเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
และเพราะ “ระหว่างเรา คือ..รัก”

พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : ” ระหว่างเรา คือ..รัก ”
ศิลปิน : พัชราพรรณ จันทร์เทพย์
วันที่ :  8 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์  2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3-4 หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

You may also like...