ความรัก และ ความศรัทธา

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี  โรงแรมแบบไลฟ์สไตล์ที่เน้นด้านการออกแบบและดีไซน์สมัยใหม่บนถนนสีลม  ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะ “ความรัก และ ความศรัทธา” โดย หทัยรัตน์ มณีรัตน์ และ ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งได้รับรางวัลมากมายระดับประเทศอย่างจิตรกรรมบัวหลวง

จากคำกล่าวของศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ (ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2541) ที่ว่า “ชีวิตของศิลปินเป็นอย่างไร งานศิลปะจะเป็นเช่นนั้น” ผลงานของ ฤทัยรัตน์ และหทัยรัตน์ ยืนยันคำกล่าวนั้นได้เป็นอย่างดี  ทั้งสองถ่ายทอดความรู้สึกผ่านวัสดุที่มีความหมายในตัวเองอย่างงานผ้า เป็นภาษาศิลปะที่สื่อถึงความรัก และความศรัทธา ที่ทั้งสองมีต่อบุคคลและสิ่งรอบตัว

หทัยรัตน์ มณีรัตน์ เลือกทำงานศิลปะโดยถ่ายทอดความรู้สึกจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่ง ผ่านพระบฏ อันเป็นสัญลักษณ์ทางพระพุทธศาสนา

เธอเล่าเรื่องความรักของเธอต่อแม่ และความศรัทธาในบุญ ทำให้เธอส่งต่อความรู้สึกและความคิดในห้วงแห่งความสูญเสียนี้ได้อย่างชัดเจนต่อผู้ได้สัมผัสงานศิลปะของเธอ ความทุกข์จากการสูญเสียที่มากมายในใจของศิลปินผู้นี้  เป็นที่มาของวีธีบำบัดความทุกข์และความโศกเศร้า โดยบอกเล่าความรู้สึกเหล่านั้นผ่านงานศิลปะ เกิดเป็นงาน “พระบฏของแม่”

ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ นำความรัก และความอบอุ่นในครอบครัว ผสานกับความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นแรงผลักดัน และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ผ่านกระบวนการเย็บปักถักร้อยบนผืนผ้า และงานเขียนเพื่อถ่ายทอดความงดงามของความรักและความศรัทธาออกมาเป็นผลงานการสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เรียบง่ายและจริงใจ

เกี่ยวกับศิลปิน
หทัยรัตน์ มณีรัตน์ และ ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท จากคณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งสองยังได้รับรางวัลมากมายจากเวทีระดับประเทศ อาทิ การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของผู้สร้างสรรค์งานศิลปไทย โดย หทัยรัตน์ ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองในปี พ.ศ.2548  รางวัลที่ 2 เหรียญเงินในปี พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2552 และ ฤทัยรัตน์ ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองในปี พ.ศ. 2549 รางวัลที่ 2 เหรียญเงินในปี พ.ศ.2551 และรางวัลที่3 เหรียญทองแดงในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน หทัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ฤทัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำศิลปิน
หทัยรัตน์ มณีรัตน์ และ ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ ศิลปินทั้งสองแสดงเรื่องราว ความรัก ความผูกพันธ์ของตนเอง ต่อบุคคลในครอบครัว โดยแฝงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาไว้ในงานศิลปะ ด้วยการเย็บ ปัก ถัก ร้อยบนผ้า ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงอารมณ์ในผลงาน โดยปฏิเสธการใช้สีแต้มแต่ง อันแสดงให้เห็นสัจจะของวัสดุอย่างชัดเจน เป็นงานที่ทำด้วยมือซึ่งแสดง “อรรถรสของการเย็บ” ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ และแสดงถึงอุปนิสัยของตัวศิลปินเองในรอยเย็บและฝีเข็ม  ผลงานของทั้งสองยังสื่อถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยผลงานชุดใหม่ของฤทัยรัตน์ แสดงถึงความสุข ความอบอุ่น สว่าง สดใส ความผูกพันธ์ในครอบครัวและ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา บางงานแสดงเรื่องทศชาติชาดก ส่วนหทัยรัตน์จะใช้สีที่เป็นโทนเข้ม-ขรึมและไม่ใส่รายละเอียดมากนัก เพราะต้องการแสดงถึงความโศกเศร้าจากการสูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รัก เป็นภาพพระบฎที่ใช้ผ้าของแม่มาสร้างเป็นผลงาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ทั้งสองศิลปินจึงสื่อความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผ่านงานผ้าได้อย่างน่าสนใจ

(โดย ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง  ภัณฑารักษ์ แห่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)

นิทรรศการ : “ความรัก และ ความศรัทธา”
ศิลปิน : หทัยรัตน์ มณีรัตน์, ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์
วันที่ : 1 มกราคม – 29 มีนาคม 2556
สถานที่ : แกลลอรี่ 36 ชั้น 36  โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (ถนน สีลม)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-238-1991
อีเมล์ : H3616-CO1@accor.com
เฟซบุ๊ค :  www.facebook.com/pullmanbangkokhotelG

 

You may also like...